Sale Off
Debux™  Digitalt Multimeter
Debux™  Digitalt Multimeter
Debux™  Digitalt Multimeter
Debux™  Digitalt Multimeter
Debux™  Digitalt Multimeter
Debux™  Digitalt Multimeter
Debux™  Digitalt Multimeter
Debux™  Digitalt Multimeter
Debux™  Digitalt Multimeter
Debux™  Digitalt Multimeter
Debux™  Digitalt Multimeter
Debux™  Digitalt Multimeter
Debux™  Digitalt Multimeter
Debux™  Digitalt Multimeter
Noggrann, Effektiv, Och Säker

360 kr717 kr


✅ Stor LCD-display: Den stora LCD-displayen på Debux™ Digitalt Multimeter ger tydliga och lättlästa mätresultat, vilket gör det bekvämt att använda och tolka mätvärden, även i svagt ljus.


✅ Kontaktfri spänningsdetektering: Den beröringsfria spänningsdetekteringen hos Debux™ Digitalt Multimeter gör att den kan upptäcka spänning i ledningar eller kablar utan att göra direktkontakt, vilket kan ge ett extra säkerhetslager när du testar strömförande kretsar.


✅Automatisk avstängning: Den automatiska avstängningsfunktionen hos Debux™ Digitalt Multimeter hjälper till att spara på batteriet genom att automatiskt stänga av mätaren efter en period av inaktivitet. Detta säkerställer att mätaren inte lämnas påslagen i onödan, vilket förlänger batteriets livslängd och minskar behovet av frekventa batteribyten.

✅ Ljud- och ljuslarm: Ljud- och ljuslarmfunktionen i Debux™ Digitalt Multimeter ger en akustisk och visuell indikation när vissa villkor är uppfyllda, t.ex. när spänning eller kontinuitet upptäcks. Detta kan varna användarna för potentiella faror eller onormala avläsningar, vilket ökar säkerheten och förhindrar skador på mätaren.

FRI FRAKT

ÖVER HELA VÄRLDEN

24/7 KUNDEN

SUPPORT

INNOVATIVA

DESIGN

Förbättrad säkerhet och minimering av risken för elektriska stötar
Anti-Burn-teknik

Debux™ Digitalt Multimeter är utrustad med anti-burn-teknik som ger skydd mot oavsiktlig överbelastning eller spänningsspikar, vilket förhindrar skador på mätaren och garanterar användarens säkerhet. Den här funktionen ger ett extra säkerhetslager, särskilt när man arbetar med högspänningskretsar eller i utmanande elektriska testmiljöer.
Intelligenta mätfunktioner

Debux™ Digitalt Multimeter ger noggranna avläsningar av växelströmssignaler med komplexa vågformer och automatisk mätning av olika elektriska parametrar, inklusive spänning, ström, motstånd, kapacitans, frekvens och temperatur. Dessa funktioner möjliggör exakt och effektiv testning av elektriska kretsar och system.
Säkerhetsöverensstämmelse

Debux™ Digitalt Multimeter kan överensstämma med relevanta säkerhetsstandarder som säkerställer att den uppfyller industristandarderna för säker och tillförlitlig användning. Detta kan ge dig sinnesro när du vet att de använder en multimeter som uppfyller erkända säkerhetskrav.

Garanti För Pengarna Tillbaka

Vi är 100 % säkra på vår produkt och vi ger dig en HELA återbetalning om den inte fungerar bra.

Ofta Ställda Frågor
Ofta Ställda Frågor

Vilken typ av batteri behövs för Debux™ Digitalt Multimeter?

Debux™ Digitalt Multimeter drivs vanligtvis av AAA-batterier, som är allmänt tillgängliga och enkelt kan bytas ut vid behov.

Är Debux™ Digitalt Multimeter bärbar?

Ja, vår Debux™ Digitalt Multimeter är typiskt utformad för att vara bärbar. Det är vanligen en handhållen enhet som är kompakt och lätt, vilket gör den lätt att bära med sig och transportera till olika arbetsplatser eller arbetsplatser.


Låter larmet på Debux™ Digitalt Multimeter om den upptäcker en strömförande ledning?
Ja, vår Debux™ Digitalt Multimeter är utrustad med en larmfunktion med ljud och ljus, som är utformad för att varna dig när en spänningsförande ledning upptäcks. Denna funktion kan vara fördelaktig för att öka säkerheten under elektriska testuppgifter.
Har Debux™ Digitalt Multimeter en ljusstark LED-flasklampa?
Ja, absolut. Den inbyggda ficklampsfunktionen i vår Debux™ Digitalt Multimeter ger belysning i mörka eller svagt upplysta miljöer, vilket gör det lättare att utföra testuppgifter under sådana förhållanden.